Zvonko Bogdan: Hej salaši na sjeveru Bačke

Hej salaši na sjeveru Bačke,
U vama su pisme Bunjevačke,
A tambura tako lipa svira,
Ko da note par slavuja bira.
A tambura tako lipa svira,
K'o da note par slavuja bira.

Ni svatova nigdi taki nema
Ko kad bačo ćer na udaj sprema.
Na snaši se bili šlajer vije
Ko kad zimi snig salaš pokrije.
Na snaši se bili šlajer vije
Ko kad zimi snig salaš pokrije.

Hej Bunjevci na sjeveru Bačke,
Sačuvajte pisme Bunjevačke.
Pivajte ih još puno godina,
Vaša j grana mala al je fina.
Pivajte ih još puno godina,
Vaša j grana mala al je fina.

I lumpujte al lipo polako.
Nek se divi i nek vidi svatko.
A nek vranci pokidaju štrange
Kad se krenu momci na vašange.
A nek vranci pokidaju štrange
Kad se krenu momci na vašange.


Video

Posted in


Političke Zvijezde