Severina: Zakuni se ljubavi

Zakuni se ljubavi na ramenu mom
zakuni se ljubavi u trenutku tom
zakuni se ljubavi da moja si sva
da sanjaš ljubavi sve što sanjam ja

Ako tražiš mir uz mene ga nađi
ovaj ludi plam u meni ti ugasi
duge jeseni nek prolaze kraj nas
ja u tebi moram naći spas

Zakuni se ljubavi na ramenu mom
i prošlost zaboravi u trenutku tom
zakuni se ljubavi i ne budi zla
zakuni se ljubavi da voliš kao ja

Ako tražiš mir uz mene ga nađi . . .

Zakuni se ljubavi na ramenu mom
zakuni se ljubavi u trenutku tom.

Posted in


Političke Zvijezde