Severina: Tužna pjesma

Rasuo se jedan život, rasuo se svijet
Slomljenih krila ptica ne može u let
Ne mogu ja živjet' više, za vratom mi tuga diše
Tuga teška kao godina

Lijepa li sam, mlada li sam, ali sretna nisam, nisam
Sreća je za tobom otišla
Lijepa li sam, mlada li sam, ali sretna nisam, nisam
Tuga je za tobom ostala

Pitala sam ljude znane, pitala sam sve
Da mi nađu srcu hrane, lijek da ne umrem
Ne mogu ja živjet' više, za vratom mi tuga diše
Tuga teška kao godina

Lijepa li sam, mlada li sam, ali sretna nisam, nisam
Sreća je za tobom otišla
Lijepa li sam, mlada li sam, ali sretna nisam, nisam
Tuga je za tobom ostala

Tuga je za tobom ostala


Video

Posted in


Političke Zvijezde