Sandi Cenov: Jedan na jedan

Dobro znamo ti i ja
Da ljubav nam je suđena
Nije nam se dalo pobjeći
Uvjek čudo nam se dogodi
Ko da cjeli svjet nas želi sprječiti

Refren:
Konačno jedan na jedan
I sad si gotova
Ko da sam te gladan i žedan već tristo godina
Konačno jedan na jedan
I nema povratka
Više nemaš gdje sad vrjeme je
Za nas

O meni priče čula si
Kažu da sam najgori
Ja nisam nijednom trepnuo
Dok sam ženska srca slamao
A za tebe bi kroz vatru prošao

Refren:
Konačno jedan na jedan
I sad si gotova
Ko da sam te gladan i žedan već tristo godina
Konačno jedan na jedan
I nema povratka
Više nemaš gdje sad vrjeme je
Za nas

Sad kad svi su kući otišli, i litru smjeha i vina popili za nas, moje srce kao da će zastati zadnji poljubac života ne daš mi neće kucati

Refren:
Konačno jedan na jedan
I sad si gotova
Ko da sam te gladan i žedan već tristo godina
Končano jedan na jedan
I nema povratka
Više nemaš gdje sad vrjeme je
Za nas

Posted in


Političke Zvijezde