Luka Nižetić: Prava ljubav

LANA: Vezala me tuga, svojim koncima.
Tražila sam ljubav, na krivim mjestima.
Što samoća čini, ja najbolje znam.
Čovjek nije rođen , da bi bio sam.
Zarobi me, svojim usnama,
I ne daj mi da potonem do dna.

I reci da će ovog puta
biti sve što želim ja.
LUKA: Kaži da si mene čekala
LANA: I reci kako ovog puta
Nema roka trajanja.
ZAJEDNO: Jer prava ljubav nije potrošna,
Nije potrošna.

LUKA: Lomio sam grane
Od života svog
Ko da neću umrijet,
Da sam iznad tog.
I bilo me je svuda
A sad sam kraj tebe.
ZAJEDNO: Još vjerujem u čuda
I u nas oboje.

I reci da će ovog puta
biti sve što želim ja.
LUKA: Kaži da si mene čekala
I reci kako ovog puta
Nema roka trajanja.
ZAJEDNO: Jer prava ljubav nije potrošna,
Nije potrošna.

LUKA: Zarobi me svojim usnama
LANA: Aaa
I ne daj mi da potonem do dna.

I reci da će ovog puta
biti sve što želim ja.
LUKA: Kaži da si mene čekala
I reci kako ovog puta
Nema roka trajanja.
ZAJEDNO: Jer prava ljubav nije potrošna.
LANA:I reci da će ovog puta
Biti sve što želim ja.
LUKA: Kaži da si mene čekala.
LANA: Tebe čekala.
I reci kako ovog puta
Nema roka trajanja.
ZAJEDNO: Prava ljubav nije potrošna,
Nije potrošna.


Video

Posted in


Političke Zvijezde