Luka Nižetić: Evo ti ljubav

Evo ti zadnje slovo
evo ti zadnja riječ
evo ti pjesma ova
da ti kaže sve


Evo ti ljubav, o kako mrzim tu riječ
evo ti ljubav kad je tako brzo prošla već

Evo ti prazna knjiga
pa napiši sve
evo ti postelja naša
nek' ti miriše


Lijepo mi spavaj, golube
neka ti vjetar šapne sve

Evo ti sve moje drago
evo ti nešto za kraj
evo ti sva ona jutra
između nekad i sad


Evo ti ljubav kao rijeka čista
evo ti ljubav kao suza bistra
evo ti ljubav, evo ti ljubav


Video

Posted in


Političke Zvijezde