zdravlje srca i krvnih žila

Danijela Martinović: Nemam s kime dočekati zime

Nemam s kime dočekati zime
Nemam kome reči da me zove.
Preda mnom je kažu, život cijeli
Barem sedam nas života dijeli.

Nemam s kime dočekati zime
Nemam kome reči da me zove.
Uspomene tek su želja pusta
Tvoje ime neće preko usta.

Nikog nemam da mu kažem hvala
Nemam nikog kog' bi svojim zvala.
Prsten neće preko mog prsta
Ko' ni tvoje ime preko mojih usta.

Prsten neće preko mog prsta
Ko' ni tvoje ime preko mojih usta.
Preda mnom je kažu život cijeli
Barem sedam nas života dijeli

Posted in


Političke Zvijezde