zdravlje srca i krvnih žila

Danijela Martinović: Ja, ja, ja

Da pred mene dodje kralj sa slugama
ne bi bilo kraja mojim mukama
što če meni dvorac da mi sagrade
kad nema mi od tebe veče nagrade

Da pred mene dodje šejk največi
ni on ne bi mogo da me usreči
od svih blaga svijeta što mi život dade
nema mi od tebe veče nagrade

Ja, ja, ja, ja neču nikoga, hoču samo
tebe, tebe jednoga
daj mi daj da doživim
da ne voliš me, da voliš me


Video

Posted in


Političke Zvijezde