Danijela Martinović: Čekala sam kao žena

Duša nikom se ne govori
Ona samo plane, dogori
A kad čovjek sebe pregori
Ide dalje jači najjači

Ja još vjerujem u nju
Ja još vjerujem u nju

Čekala sam kao žena, kao žena zaljubljena na te ja
Čekala sam dugo čekala, samu sebe sam izgubila
Dizala me na stol pjesma, duša mi je bila tijesna pretijesna
Noč i dan sam tebe tražila, samu sebe sam izgubila

Noć i dan sam tebe tražila, samu sebe sam izgubila

Posted in


Političke Zvijezde