Boris Novković: Tamara

Noćas sam ti opet sam
da me barem nešto udari
biće rata, kažu svi
al' ja ću umrijeti od ljubavi

Ko mi tebe uze, Tamara
prodala si suze drugima
noćima ja sanjam tvoje tragove
kuda idu izgubljene djevojke


Video

Posted in


Anoniman | Sun, 2008-03-30 10:53

Tamara tamara koga si noćas...

»

Političke Zvijezde