Boris Novković: Prodala me ti

Noćas priznaj mi, da me ne voliš
Jer ja dobro znam što je ljubav
A u tvome oku to sad ne vidim.

Noćas priznaj mi, da me ne ljubiš
Jer ja dobro znam kako ljubiš
A na tvojoj usni to ne osjetim

Prodala me ti za šaku ljubavi
Uzela mi mir, nemir dala mi
I uvijek ide rana s ranom, kao dan za danom
Prodala me moja ljubavi

Noćas priznaj mi, da me ne voliš
Jer ja dobro znam što je ljubav
A u tvome oku to sad ne vidim.

Noćas priznaj mi, da me ne ljubiš
Jer ja dobro znam kako ljubiš
A na tvojoj usni to ne osjetim

Prodala me ti za šaku ljubavi
Uzela mi mir, nemir dala mi
I uvijek ide rana s ranom, kao dan za danom
Prodala me moja ljubavi


Video

Posted in


Političke Zvijezde