Boris Novković: Dok svira radio

U tvojoj sobi sentiš svira
odlaziš na spavanje
a ja zamišljam da sam kraj tebe

Gasiš svjetlo i u tami skidaš
haljinu na kopčanje
a ja gledam još u tvoje prozore

Dok svira radios šta bih ti radio
na, na, na, na
dok svira radio šta bih ti radio
o, na, na, na, na
samo da sam ove noći kraj tebe
Na, na, na, na, na
na, na, na, na, na


Video

Posted in


Političke Zvijezde