Boris Novković: Čitam te ko knjigu

Kao sebe ja te znam
mogu zamisliti sve
kad god potrošiš svoj dan
tvoje teško buđenje
malo pokipi ti kava, prospeš mlijeko
ja sam s tobom
iako sam daleko

Kad za stolom zakunjaš
cijediš narandže sa tugom
starim parkom prošetaš
sa svojim sedvičom ko s drugom
kupiš usput isti sladoled od maline
i na istoj klupi listaš novine


I evo čitam te ko knjigu
puno pitanja i puno odgovora
svaku tvoju malu brigu
ugašit ću je
kao vulkan na dnu mora

Čitam te ko knjigu
puno pitanja i puno odgovora
svaku tvoju malu brigu
ugašit ću je
kao vulkan na dnu mora

Opet kući vratiš se
u prozor staviš malo kruha
ako ptice navrate
tek da kuća nije gluha
prvo pustiš vrelu, onda hladnu vodu
onda legneš ko da
bježiš u slobodu


Video

Posted in


Političke Zvijezde