Azra: Suzy F. (Kad Vidim Beč)

Kada vidim Beč
Pada mi na pamet Suzy F.
Mislila je da sam lijep
Željela me noću kraj sebe.
Oh Suzy F.
Danas sam tu, a sutra daleko
Oh Suzy F.
Nije mi se dopao tvoj grad.

Kada dođem u Beč
Padne mi na pamet Suzy F.
Mislila je da sam lijep
Željela me noću kraj sebe
O-ho, noću kraj sebe


Video

Posted in


Političke Zvijezde