Azra: Prokleto Ljut

Ludilo snagom oceana
Plavi moju dušu i nagriza um
Ključevi vlasti ispod maske na zidu
Impozantna golet na smetlištu

Gledam samo njihova lica
Slavna artiljerija stiže na cilj
Ja sam tu slučajno i prokleto sam ljut

Opće grebanje za životni prostor
Opći grabež za titule
Fakat se ne biraju sredstva
Seljačine uvijek u prve redove

Posted in


Političke Zvijezde