Azra: Pit... I to je Amerika

Amerika nije rad i znoj
Postoje Hollywood i Frankie boy
Disneyland, baseball i Rock'n'roll
Vrijeme očaja vrijeme nade

Jedni ruše a drugi grade
Prolaze ratovi padaju vlade
Pitove ruke vise nisu mlade...
Od Aljaske do Mexica to je ona druga slika Pit, i to je Amerika

Vrijeme očaja vrijeme nade
Pitove ruke vise nisu mlade
Šezdeset godina za dolar rade
A negdje daleko u Illinois

Nadgrobna ploča stoji
I prazan kovčeg čeka da Pit stigne
Izdaleka...
A kada umoran zaspe i vise se ne probudi

Jedino za čime žudi je da
Umjesto blaženstva i raja vidi zoru kako rudi
I sunce starog kraja...


Video

Posted in


Političke Zvijezde