Azra: Ne Mogu Pomoći Nikome Od Nas

To nije stil stari moj
Ljubio sam hrpetinu žena
Al nijedna nije bila kao ona
Oo-oo, kao ona.

Volio sam sve na njoj
Stanovala je preko puta
Imala me uvijek kad je htjela
Oo-oo, kad je htjela.

Ulica, naduvani grad
Čudne misli u njenoj glavi
Svijet je ni dobar ni los
Nema mjesta za nove ideje
Za nas.

Ljudi me zovu po imenu
Ja im odgovaram u dobrom raspoloženju
Proklete laži za naivne
I nije me briga i nije me strah
Ne mogu pomoći nikome od nas

I nije me briga za gadarije, prepucavanje
I lovu bez koje se ne može
I nije me briga, ne bojim se
Ne mogu pomoći, ne mogu pomoći
Ne mogu pomoći nikome od nas


Video

Posted in


Političke Zvijezde