zdravlje srca i krvnih žila

Alen Vitasović: Ko mi rečeš da

Ća bi za te učinija
Ća bi za te da
Osa bi do kraja svita na noži se torna
Zbog tvojega oka ja bi cilu noć kanta
Ća bi za te učinija
Ća bi za te da

Ća bi za te učinija
Ća bi za te da
Poćea bi vodu piti
Ne bi vise ni fuma
I na golo se ostriga k'o popalku komoda
Ća bi za te učinija
Ća bi za te da

Sve skaline vega grada bih u žuto pitura
'ko me voliš, 'ko mi rečeš da
Na srid ceste bi se lega
Cili promet bi vrna
'ko me voliš, 'ko mi rečeš da

Ća bi za te učinija
Ća bi za te da
Sedam dana bih bija budan
Sedam noćine bi spa
Lennona bi z groba diga
Samo za te da kanta
Ća bi za te da

Sve naranče vega svita u limune bi kambja
'ko me voliš, 'ko mi rečeš da
Svakem zidu vega grada biti ime ispisa
'ko me voliš, 'ko mi rečeš da

Posted in


Političke Zvijezde